טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 21/03/2021 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
בקשה תקציב מנהלת חממה 21/03/2021 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
סגירה כללי דו"ח טכני 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
סגירה כללי הצהרת הנהלה 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי הצהרת רו"ח 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת רו"ח
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 21/03/2021 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
דוח טכנולוגי מסכם 08/03/2021 הורדה של דוח טכנולוגי מסכם
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב
טופס בקשה לאישור משקיע קשור 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור משקיע קשור
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים 22/02/2021 הורדה של חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים
טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית
טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס העברת חובות וזכויות
תאריך עדכון: 21/03/2021
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
תאריך עדכון: 21/03/2021
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תאריך עדכון: 21/03/2021
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021