טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה תקציב מנהלת חממה 21/03/2021 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
סגירה כללי דו"ח טכני 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
דוח טכנולוגי מסכם 08/03/2021 הורדה של דוח טכנולוגי מסכם
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב
טופס בקשה לאישור משקיע קשור 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור משקיע קשור
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים 22/02/2021 הורדה של חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים
טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה 09/02/2021 הורדה של דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
דגשים למילוי טפסי הבקשה 07/02/2021 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
טופס דיווח שעות 2021 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2021
טופס דיווח שעות 2020 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2020
בקשה לסגירת תכנית- קרן תמורה 03/01/2021 הורדה של בקשה לסגירת תכנית- קרן תמורה
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תאריך עדכון: 21/03/2021
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 21/03/2021
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
תאריך עדכון: 21/03/2021
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
תאריך עדכון: 21/03/2021
הסכם עקרונות שת"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
הצהרה רואי החשבון של החברה
תאריך עדכון: 21/03/2021