טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית) 04/10/2018 הורדה של הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37 04/10/2018 הורדה של הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה 05/09/2018 הורדה של בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 05/09/2018 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) 02/09/2018 הורדה של הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
הצהרה רואי החשבון של החברה 02/09/2018 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
תצהיר מורשה חתימה 02/09/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר 23/08/2018 הורדה של טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ 19/08/2018 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 19/08/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר 16/08/2018 הורדה של טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
בקשה למכינה 09/08/2018 הורדה של בקשה למכינה
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 25/06/2018 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
פתיחת/עדכון זכאי בארץ 27/05/2018 הורדה של פתיחת/עדכון זכאי בארץ
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
16/08/2018
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
25/06/2018
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
12/06/2018
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
29/05/2018
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו
29/05/2018
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל)
29/05/2018
הצהרה בדבר היעדר חובות
27/05/2018
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
27/05/2018