טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לסגירת תכנית- קרן תמורה 03/01/2021 הורדה של בקשה לסגירת תכנית- קרן תמורה
הצהרת הנהלה שנתית - דיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של הצהרת הנהלה שנתית - דיווח תמלוגים
אישור רוח לדיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של אישור רוח לדיווח תמלוגים
טופס דיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 24/12/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ 23/12/2020 הורדה של הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/10/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 05/10/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
הצהרת הנהלה 24/09/2020 הורדה של הצהרת הנהלה
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר 03/09/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
בקשה לתמיכה במסלול מו"פ גנרי 23/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה במסלול מו"פ גנרי
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק 17/08/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 17/08/2020 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
דוח שנתי- מסלול 37 ב 09/08/2020 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשה תקציב מנהלת חממה
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשה לאישור תאגיד יחיד
תאריך עדכון: 18/03/2021
בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה)
תאריך עדכון: 18/03/2021
דוח טכנולוגי מסכם
תאריך עדכון: 08/03/2021
טופס הגשת בקשת לתמיכה במסלול Seed
תאריך עדכון: 07/03/2021
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב
תאריך עדכון: 25/02/2021
טופס בקשה לאישור משקיע קשור
תאריך עדכון: 25/02/2021