טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
טופס הצהרה והרשאה 21/03/2021 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
טופס העברת חובות וזכויות 21/03/2021 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תקציב תשתיות כללי 21/03/2021 הורדה של תקציב תשתיות כללי
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות 21/03/2021 הורדה של הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 21/03/2021 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 21/03/2021 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
הצהרה רואי החשבון של החברה 21/03/2021 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
הסכם עקרונות שת"פ 21/03/2021 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
תאריך עדכון: 27/07/2021
IIA Partner Search Form
תאריך עדכון: 26/07/2021
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00
תאריך עדכון: 01/07/2021
הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 19/05/2021
בקשה לדיון חוזר
תאריך עדכון: 21/04/2021
Guidance for applicants
תאריך עדכון: 20/04/2021
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 14/04/2021