טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/12/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 08/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/12/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
טופס ריכוז משאבים 08/12/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 08/12/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה 08/12/2019 הורדה של הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
טופס הצהרה והרשאה 08/12/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר 08/12/2019 הורדה של טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר 08/12/2019 הורדה של טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 08/12/2019 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 05/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 05/12/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6) 05/12/2019 הורדה של טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6)
הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9) 05/12/2019 הורדה של הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9)
כתב ערבות (נספח 12) 05/12/2019 הורדה של כתב ערבות (נספח 12)
טופס תקציב הבקשה
תאריך עדכון: 11/02/2020
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ
תאריך עדכון: 11/02/2020
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
תאריך עדכון: 20/01/2020
Guidance for applicants
תאריך עדכון: 16/01/2020
טופס הגשה לקרן הודו
תאריך עדכון: 16/01/2020
טופס בקשה והצדקה
תאריך עדכון: 16/01/2020
טופס דיווח שעות 2020
תאריך עדכון: 25/12/2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק
תאריך עדכון: 22/12/2019
הצהרת הנהלה
תאריך עדכון: 19/12/2019
נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה
תאריך עדכון: 18/12/2019