טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 5 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/02/2019 הורדה של נספח 5 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 3 - ערבות הגשה 06/02/2019 הורדה של נספח 3 - ערבות הגשה
נספח 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 06/02/2019 הורדה של נספח 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 06/02/2019 הורדה של נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
תמורה כללי בקשה לסגירה 31/01/2019 הורדה של תמורה כללי בקשה לסגירה
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 27/01/2019 הורדה של בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3 16/01/2019 הורדה של I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
I4F APPLICATION FORM 16/01/2019 הורדה של I4F APPLICATION FORM
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 29/11/2018 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 18/11/2018 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 12/11/2018 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות) 12/11/2018 הורדה של טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה 18/10/2018 הורדה של הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
I4F Partner search form 16/10/2018 הורדה של I4F Partner search form
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ 08/10/2018 הורדה של טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
05/11/2018
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
18/10/2018
I4F Partner search form
16/10/2018
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
08/10/2018
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
04/10/2018
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
05/09/2018
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
16/08/2018
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
16/08/2018
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ
16/08/2018
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
16/08/2018