טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תקציב תשתיות כללי 16/12/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
טופס תיאור הפרוייקט (Word) 16/12/2019 הורדה של טופס תיאור הפרוייקט (Word)
שאלון חברה - תעשיה 16/12/2019 הורדה של שאלון חברה - תעשיה
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 16/12/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב 15/12/2019 הורדה של בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/12/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 08/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/12/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
טופס ריכוז משאבים 08/12/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 08/12/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה 08/12/2019 הורדה של הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
טופס הצהרה והרשאה 08/12/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 08/12/2019 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 05/12/2019 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 05/12/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
בקשת תמיכה בתכנית מימד אב-טיפוס
תאריך עדכון: 12/02/2020
בקשה לשינויים (קובץ וורד)
תאריך עדכון: 11/02/2020
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה (אקסל)
תאריך עדכון: 11/02/2020
מסלול תנופה - טופס בקשה
תאריך עדכון: 11/02/2020
מסלול תנופה - טופס תקציב מבוקש
תאריך עדכון: 11/02/2020
טופס תקציב הבקשה
תאריך עדכון: 11/02/2020
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ
תאריך עדכון: 11/02/2020
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
תאריך עדכון: 20/01/2020
Guidance for applicants
תאריך עדכון: 16/01/2020
טופס הגשה לקרן הודו
תאריך עדכון: 16/01/2020