טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה 24/06/2021 הורדה של טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה 24/06/2021 הורדה של טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 19/05/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
בקשה לדיון חוזר 21/04/2021 הורדה של בקשה לדיון חוזר
Guidance for applicants 20/04/2021 הורדה של Guidance for applicants
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם 14/04/2021 הורדה של טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 14/04/2021 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
Knowledge import program - Budget request template for foreign research 08/04/2021 הורדה של Knowledge import program - Budget request template for foreign research
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום 04/04/2021 הורדה של נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 04/04/2021 הורדה של נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע 04/04/2021 הורדה של נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי 24/03/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
שאלון חברה - תעשיה 21/03/2021 הורדה של שאלון חברה - תעשיה
טופס תיאור הפרוייקט (Word) 21/03/2021 הורדה של טופס תיאור הפרוייקט (Word)
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 21/03/2021 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
פורמט מסמך הצדקה מאגדי - תכניות עבודה - שלב ג
תאריך עדכון: 26/12/2021
מסמך בקשה מקדימה - שלב ב
תאריך עדכון: 26/12/2021
מסמך ייזום מאגד - שלב א
תאריך עדכון: 26/12/2021
בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה)
תאריך עדכון: 10/11/2021
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
תאריך עדכון: 05/10/2021
I4F Joint Application Form
תאריך עדכון: 04/10/2021
I4F Partner search form
תאריך עדכון: 05/09/2021
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק
תאריך עדכון: 02/09/2021
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש
תאריך עדכון: 30/08/2021
טופס הגשת בקשת תמיכה למסלול מימד - עבור חברות
תאריך עדכון: 16/08/2021