טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה 05/09/2018 הורדה של בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 19/08/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) 02/09/2018 הורדה של הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ 19/08/2018 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר 23/08/2018 הורדה של טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר 16/08/2018 הורדה של טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 25/06/2018 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 12/06/2018 הורדה של בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 12/09/2018 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו 12/09/2018 הורדה של נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל) 05/09/2018 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל)
הצהרה בדבר היעדר חובות 27/05/2018 הורדה של הצהרה בדבר היעדר חובות
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית 27/05/2018 הורדה של טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
05/09/2018
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
16/08/2018
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
16/08/2018
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ
16/08/2018
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
16/08/2018
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
16/08/2018
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
25/06/2018
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
12/06/2018