טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים) 20/03/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים) 20/03/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 17/03/2019 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי 17/03/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 11/03/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו
תקציב תשתיות כללי 11/03/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 11/03/2019 הורדה של טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת 11/03/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות) 08/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/03/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
טופס ריכוז משאבים 08/03/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס הצהרה והרשאה 08/03/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
08/03/2019
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
08/03/2019
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
08/03/2019
נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 11 - טופס בקשה למענק
06/02/2019
נספח 10 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 9 - טופס פתיחת עדכון פרטי מוטב
06/02/2019
נספח 8 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 7 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
06/02/2019
נספח 6 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
06/02/2019