תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 25/06/2018 הורדה
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 12/06/2018 הורדה
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 29/05/2018 הורדה
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו 29/05/2018 הורדה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל) 19/06/2018 הורדה
נספח י' (מסלול הטבה 3)_כתב ערבות ביצוע 27/05/2018 הורדה
נספח ח' (מסלול הטבה 3)_הערכת ביצועים של זכיין קיים 27/05/2018 הורדה
נספח ז' (מסלול הטבה 3)_דוח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מינהלת חממה 27/05/2018 הורדה
נספח ו' (מסלול הטבה 3)_הצהרות והתחייבויות המציע 27/05/2018 הורדה
נספח ה' (מסלול הטבה 3)_טופס בקשה להגשת מועמדות לתפקיד זכיין (1) 27/05/2018 הורדה
נספח ד' (מסלול הטבה 3)_כתב ערבות הגשה 27/05/2018 הורדה
הצהרה בדבר היעדר חובות 27/05/2018 הורדה
טופס הגשת בקשה ייעודי בעברית 27/05/2018 הורדה
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
25/06/2018
שם המפרסם:
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
שם המפרסם:
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
שם המפרסם:
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
12/06/2018
שם המפרסם:
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
29/05/2018
שם המפרסם:
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו
29/05/2018
שם המפרסם:
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל)
29/05/2018
שם המפרסם:
נספח י' (מסלול הטבה 3)_כתב ערבות ביצוע
27/05/2018
שם המפרסם:
נספח ח' (מסלול הטבה 3)_הערכת ביצועים של זכיין קיים
27/05/2018
שם המפרסם:
נספח ז' (מסלול הטבה 3)_דוח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מינהלת חממה
27/05/2018
שם המפרסם: