טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 05/09/2019 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 05/09/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
טופס תקציב הבקשה 05/09/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 28.8.2019
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
דגשים למילוי טפסי הבקשה 26/08/2019 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019 22/08/2019 הורדה של נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019
נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 21/08/2019 הורדה של נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ 21.8.2019 21/08/2019 הורדה של טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ 21.8.2019
בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019 14/08/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 13/08/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 11/08/2019 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
נספח 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 08/08/2019 הורדה של נספח 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
תקציב תשתיות כללי 04/08/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
דגשים למילוי טפסי הבקשה
26/08/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
13/08/2019
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
04/08/2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
21/07/2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה
17/06/2019
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
17/06/2019
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
17/06/2019
טופס דיווח שעות 2018
11/06/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
28/05/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
28/05/2019