טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תקציב הבקשה 26/11/2020 הורדה של תקציב הבקשה
טופס בקשה לשת"פ בתכניות הרצה או התאמת מוצר 05/11/2020 הורדה של טופס בקשה לשת"פ בתכניות הרצה או התאמת מוצר
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 05/11/2020 הורדה של טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם 25/10/2020 הורדה של טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/10/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 05/10/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
הצהרת הנהלה 24/09/2020 הורדה של הצהרת הנהלה
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר 03/09/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
בקשה לתמיכה במסלול מו"פ גנרי 23/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה במסלול מו"פ גנרי
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם 18/08/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק 17/08/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 17/08/2020 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
דוח שנתי- מסלול 37 ב 09/08/2020 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 09/08/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
תקציב הבקשה

תקציב בקשה זה חל על כלל הבקשות שיוגשו החל מה 1.11.20.

 

 

 

 

תאריך עדכון: 26/11/2020
טופס בקשה לשת"פ בתכניות הרצה או התאמת מוצר
תאריך עדכון: 05/11/2020
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 05/11/2020
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 25/10/2020
בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
תאריך עדכון: 11/10/2020
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
תאריך עדכון: 05/10/2020
הצהרת הנהלה
תאריך עדכון: 24/09/2020
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
תאריך עדכון: 03/09/2020
בקשה לתמיכה במסלול מו"פ גנרי
תאריך עדכון: 23/08/2020
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 18/08/2020