טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
I4F Pilot Project Proposal 20/03/2023 הורדה של I4F Pilot Project Proposal
I4F R&D Project Proposal 20/03/2023 הורדה של  I4F R&D Project Proposal
I4F Feasibility Study Project Proposal 20/03/2023 הורדה של  I4F Feasibility Study Project Proposal
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 1 עד 5) 05/03/2023 הורדה של הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 1 עד 5)
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6) 05/03/2023 הורדה של הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6)
טופס הבקשה להדרכה 26/02/2023 הורדה של טופס הבקשה להדרכה
טופס בקשה לתמיכה בתוכנית מו''פ 06/02/2023 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתוכנית מו''פ
סגירה כללי הצהרת הנהלה 01/02/2023 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי דו"ח טכני 30/01/2023 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
מסמכים פיננסיים 04/01/2023 הורדה של מסמכים פיננסיים
כתב ויתור 04/01/2023 הורדה של כתב ויתור
כתב התחייבות 04/01/2023 הורדה של כתב התחייבות
הצהרת שכר מינימום 04/01/2023 הורדה של הצהרת שכר מינימום
הצהרת חתימה מורשית 04/01/2023 הורדה של הצהרת חתימה מורשית
הצהרת שכר מינימום 28/12/2022 הורדה של הצהרת שכר מינימום
I4F Pilot Project Proposal
תאריך עדכון: 20/03/2023
I4F R&D Project Proposal
תאריך עדכון: 20/03/2023
I4F Feasibility Study Project Proposal
תאריך עדכון: 20/03/2023
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 1 עד 5)
תאריך עדכון: 05/03/2023
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6)
תאריך עדכון: 05/03/2023
טופס הבקשה להדרכה
תאריך עדכון: 26/02/2023
טופס בקשה לתמיכה בתוכנית מו''פ
תאריך עדכון: 06/02/2023
סגירה כללי הצהרת הנהלה
תאריך עדכון: 01/02/2023
סגירה כללי דו"ח טכני
תאריך עדכון: 30/01/2023
מסמכים פיננסיים
תאריך עדכון: 04/01/2023