טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3 16/01/2019 הורדה של I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
I4F APPLICATION FORM 16/01/2019 הורדה של I4F APPLICATION FORM
בקשה לדיון חוזר 15/01/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
טופס דיווח תמלוגים 06/01/2019 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס דיווח שעות 2019 23/12/2018 הורדה של טופס דיווח שעות 2019
טופס דיווח שעות 2018 12/12/2018 הורדה של טופס דיווח שעות 2018
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים) 11/12/2018 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים) 11/12/2018 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
טופס הצעת מועמדות לשמש מעבדה לחדשנות טכנולוגית 29/11/2018 הורדה של טופס הצעת מועמדות לשמש מעבדה לחדשנות טכנולוגית
תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 29/11/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
ערבות הגשה 29/11/2018 הורדה של ערבות הגשה
תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 29/11/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 29/11/2018 הורדה של תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 29/11/2018 הורדה של הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 29/11/2018 הורדה של התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
16/01/2019
טופס דיווח שעות 2018
12/12/2018
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
29/11/2018
טופס בקשה למענק
28/11/2018
דו"ח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
28/11/2018
טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב
28/11/2018
כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
28/11/2018
דו"ח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
28/11/2018
התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
28/11/2018
הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
28/11/2018