תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לדיון חוזר 15/05/2018 הורדה
הסכם עקרונות שת"פ 13/05/2018 הורדה
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37 07/05/2018 הורדה
דוח שנתי- מסלול 37 ב 07/05/2018 הורדה
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 07/05/2018 הורדה
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 07/05/2018 הורדה
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 17/04/2018 הורדה
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 17/04/2018 הורדה
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 17/04/2018 הורדה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות 17/04/2018 הורדה
GUIDANCE FOR I4F APPLICANTS 12/04/2018 הורדה
קובץ לדיווח שעות ידני - 2017 08/04/2018 הורדה
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי 25/03/2018 הורדה
תמורה תנופה טופס דיווח תמלוגים 14/03/2018 הורדה
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 14/03/2018 הורדה
בקשה לדיון חוזר
15/05/2018
שם המפרסם:
הסכם עקרונות שת"פ
13/05/2018
שם המפרסם:
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
07/05/2018
שם המפרסם:
דוח שנתי- מסלול 37 ב
07/05/2018
שם המפרסם:
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
07/05/2018
שם המפרסם:
בקשה לתמיכה מסלול 37 א
07/05/2018
שם המפרסם:
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ
17/04/2018
שם המפרסם:
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
17/04/2018
שם המפרסם:
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
17/04/2018
שם המפרסם:
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות
17/04/2018
שם המפרסם: