טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019 14/08/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 13/08/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 11/08/2019 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
נספח 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 08/08/2019 הורדה של נספח 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 6.8.2019 06/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 6.8.2019
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 5.8.2019 05/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 5.8.2019
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 4.8.2019 05/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 4.8.2019
טופס תקציב הבקשה 05/08/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 05/08/2019 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות 05/08/2019 הורדה של נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 05/08/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
תקציב תשתיות כללי 04/08/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה 04/08/2019 הורדה של טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 31/07/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
נספח 3 - ערבות הגשה 28/07/2019 הורדה של נספח 3 - ערבות הגשה
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
13/08/2019
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
04/08/2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
21/07/2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה
17/06/2019
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
17/06/2019
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
17/06/2019
טופס דיווח שעות 2018
11/06/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
28/05/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
28/05/2019
נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי
28/05/2019