מה הכוונה בתקציב? מה הכוונה במענק? ומה גובה התקציב והמענק לקו”ק זה?

תקציב הינו העלות הכוללת של התכנית לכלל השנים. ובקו”ק זה עלות משוערת לעד 3 שנים של כלל התכנית.  שימו לב שיש לפרט את התקציב לשנה הראשונה בלבד. התקציב להמשך התכנית אינו דורש פירוט אלא רק סכום כולל. בקובץ הבקשה (וורד) בסעיף בתקופת הביצוע ניתן לרשום עד 3 שנים. מענק – ההשתתפות הממשלתית מכלל התקציב. לסכום: […]

אלו מסמכים נדרש להגיש בתום כל שנה של התכנית כדי לזכות במלוא סכום התמיכה?

עם אישור הבקשה משורין מלוא תקציב התכנית למשך כל תקופת התכנית. בתום כל שנה על ארגון הבריאות להגיש טופס בקשה מעודכן לאותה שנה (אותו טופס שמגישים בעת אישור התכנית), הכולל פירוט על עמידה ביעדי התכנית בשנה החולפת, ובקשת תקציב מפורטת לשנה העוקבת. לועדת המחקר יש סמכות להחליט על קיצוץ או הפסקת התמיכה בתכנית במקרה של […]

כיצד ארגון בריאות יכול להציע מסלול ללא קבלת קניין רוחני או תמלוגים כאשר עליו להיות רווחי?

ניתן להגיש תכניות הנמצאות בשלבי תכנון וכן תכניות הרחבה לפרויקטים קיימים, אך התמיכה תינתן רק עבור הרכיבים החדשים ולא הרכיבים הקיימים. ניתן להגיש את הבקשה דרך חטיבת בתי החולים כתכנית משותפת

כיצד ארגון בריאות יכול להציע מסלול ללא קבלת קניין רוחני או תמלוגים כאשר עליו להיות רווחי?

לארגון הבריאות יש גמישות רבה להציע מסלולי שיתוף פעולה בעלי תנאי התקשרות שונים, מתוך הבנה כי יש צורך ביצירת תמהיל התקשרויות שונה הן עבור התעשייה והן עבור ארגון הבריאות. כאשר לארגון הבריאות אין תרומה המצאתית בשירותים שהוא מציע, עליו לאפשר גם מודל התקשרות שמאפשר לשלם על השירות, אך אינו דורש שותפות בקניין רוחני או תמלוגים.