הסמכות להחלטה בבקשות הינה של וועדת המחקר (כמשמעותה בחוק החדשנות).
הועדה מורכבת מאנשי מקצוע המתמחים בתחום הבקשה; נציגי ציבור, נציגי משרד הכלכלה והאוצר ועובדי הרשות, בראשות יו”ר ועדה. הרכב הועדה מפורט במסלול ההטבה הרלוונטי.
הוועדה מקבלת חוות דעת מצוות בדיקה מקצועית ובוחנת את רמת החדשנות, ההיתכנות הטכנולוגית והעסקית והתאמתה לשוק, יכולת הצוות, התאמה למסלול והתרומה לחברה ולכלכלה הישראלית.