מטרת התכנית להשקיע בבניית תשתיות הכרחיות בארגוני הבריאות, על מנת לסייע לארגוני הבריאות לייצר שיתופי פעולה רבים, איכותיים ומהירים עם שותפים מהתעשיה ומהאקדמיה. התכנית לא נועדה לממן שיתוף פעולה מסוים בין חברה לבין ארגון הבריאות, או פיתוח מוצר ספציפי, אלא להשקיע בתשתיות שיאפשרו לקדם שיתופי פעולה רבים. יחד עם זאת, בהחלט יש יתרון להראות כי קיימים כבר שותפים פוטנציאליים אשר מתכננים לעשות שימוש בתשתיות שיוקמו, ולתכנן את התשית בהתאם לצרכים קונקרטיים של השותפים. אולם התשתית צריכה להבנות במטרה לשרת את כלל הלקוחות הפוטנציאלים.