חברה פרטית יכולה לחבור יחד למספר ארגוני בריאות לצורך הקמת תאגיד משותף לצורך הגשת הבקשה, אך התאגיד צריך להיות בשליטת ארגוני הבריאות.  יש לזכור כי המטרה המרכזית של הקול הקורא היא להרחיב את כמות שיתופי הפעולה, ולכן השפעת מבנה הבעלות וההסכמים בין בעלי התאגיד על כלל הלקוחות הפוטנציאליים תיבחן במסגרת הערכת הבקשה