הגשת הבקשה נעשית על ידי תאגיד הנמצא בשליטת ארגון הבריאות או ארגוני בריאות. לתאגיד יכולים להיות שותפים נוספים מהאקדמיה והתעשיה.