התאגיד שניגש צריך להיות ארגון בריאות. להפעלת התיק (לאחר אישור), יהיה צורך לעבוד תחת גוף שעיקר עיסוקו מו”פ למטרות רווח