על ארגון הבריאות המגיש את הבקשה להעמיד ממקורותיו מימון משלים ל-100% מעלות התכנית המוצעת. המימון יכול להגיע מהתקציב של ארגון הבריאות או מהתקשרות עם גורמים חיצוניים ויצירת שיתופי פעולה איתם. הסכמי המימון אינם יכולים למנוע מארגון הבריאות לשתף פעולה עם כלל הלקוחות הפוטנציאליים של התשתית.