כן. תאגיד קיים הנמצא בשליטת ארגון הבריאות שמיועד למתן שירותי מו”פ (או שמתכנן לתת שירותי מו”פ) יכול להגיש את הבקשה עבור ארגון הבריאות