הקול הקורא נועד לקדם תשתיות מו”פ העושות שימוש במידע ובנתוני בריאות. תשתיות מידע שיסייעו לקדם את תחום הניסויים הקליניים בישראל בהחלט יכולים להכלל בתכנית. דוגמא שמופיעה בקול הקורא – תשתית לאיסוף מידע מהתיק הקליני ישירות לתיק היזם. מדובר בדוגמא בלבד, מסלול ההשקעה הינו גמיש ומאפשר לארגונים לבחון אלו תשתיות ייצרו את הערך הרב ביותר.