תמיכה טכנית

טלפון איש קשר 

03-7157941/6

דואר אלקטרוני 

שיוך למחלקה 

תמיכה טכנית (באזור האישי באתר הרשות)