תכנית הורייזן 2020

 

 

 

טלפון איש קשר 

03-5118122

דואר אלקטרוני 

שיוך למחלקה 

המערך הבינלאומי