תכניות אירופאיות ובילטראליות

טלפון איש קשר 

03-5118185

דואר אלקטרוני 

שיוך למחלקה 

המערך הבינלאומי