תיק

תיקinfo-icon הוא בקשת מו"פ. יש לו תקופה, תקציב ומשימות מו"פ שפורטו על ידי החברה בבקשה, ואלו ייבדקו על ידי הבודק המקצועי ויועברו להחלטת ועדת המחקר. כל תיקinfo-icon מקבל, עם כניסתו למערכת, מספר שמלווה אותו לאורך כל שלבי הטיפול.