תאריכים צפויים לקבלת תשובות על הגשת בקשות למסלול תנופה

 
חברות שיגישו בקשות בין התאריכים והשעות הבאים
 
צפויות לקבל תשובות בזמנים הבאים
03.11.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
14.12.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע פברואר 2022
14.12.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
18.01.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע מרץ 2022
18.01.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
08.02.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע אפריל 2022
08.02.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
07.03.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע מאי 2022
07.03.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
03.04.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע יוני 2022
03.04.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
12.05.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע יולי 2022
12.05.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
14.06.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע אוגוסט 2022
14.06.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
12.07.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע ספטמבר 2022
12.07.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים

16.08.2022
עד השעה 12:00 בצהריים

אמצע אוקטובר 2022
16.08.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים

04.09.2022
עד השעה 12:00 בצהריים

אמצע נובמבר 2022
04.09.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
6.10.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע דצמבר 2022
6.10.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים
15.11.2022
עד השעה 12:00 בצהריים
אמצע ינואר 2023

15.11.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים

13.12.2022
עד השעה 12:00 בצהריים

אמצע פברואר 2023

13.12.2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים

17.01.2023
עד השעה 12:00 בצהריים
סוף מרץ 2023

17.01.2023
אחרי השעה 12:00 בצהריים

14.02.2023
עד השעה 12:00 בצהריים
סוף אפריל 2023

המסלול פתוח להגשות בכל ימות השנה והמועדים הבאים יפורסמו עד שבוע לפני מועד ההגשה האחרון שפורסם.