תאריכים צפויים לקבלת תשובות על אישור מענק של ערוץ ההגשה המהיר לחברות במשבר

חברות שיגישו בקשות 
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

23 באפריל 2020

5 במאי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע ראשון
של יוני 2020

5 במאי 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

12 במאי 2020
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע
יוני 2020

12 במאי 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

19 במאי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע שלישי
של יוני 2020

20 במאי 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

26 במאי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף יוני 2020

26 במאי 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

9 ביוני 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע ראשון
של יולי 2020

9 ביוני 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

16 ביוני 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע יולי 2020

16 ביוני 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

23 ביוני 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע שלישי
של יולי 2020

23 ביוני 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

30 ביוני 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף יולי 2020

30 ביוני 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

7 ביולי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע ראשון
של אוגוסט 2020

7 ביולי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

14 ביולי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע אוגוסט 2020

15 ביולי 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

21 ביולי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע שלישי
של אוגוסט 2020.

21 ביולי 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

28 ביולי 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף אוגוסט 2020.

28 ביולי 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

4 באוגוסט 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע ראשון
של ספטמבר 2020

5 באוגוסט 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

11 באוגוסט 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע ספטמבר 2020

11 באוגוסט 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

18 באוגוסט 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע שלישי
של ספטמבר 2020

18 באוגוסט 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

25 באוגוסט 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף ספטמבר 2020

25 באוגוסט 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

1 בספטמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד תחילת אוקטובר 2020

1 בספטמבר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

8 בספטמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע אוקטובר 2020

8 בספטמבר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15 בספטמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע שלישי של אוקטובר 2020