תאריכים צפויים לקבלת תשובות על אישור מענק של ערוץ ההגשה המהיר לחברות במשבר

חברות שיגישו בקשות 
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

20 באוגוסט 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

27 באוגוסט 2020
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף ספטמבר 2020

27 באוגוסט 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

3 בספטמבר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע אוקטובר 2020

3 בספטמבר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15 בספטמבר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף אוקטובר 2020

15 בספטמבר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

24 בספטמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע ראשון
של נובמבר 2020

24 בספטמבר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15 באוקטובר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע נובמבר 2020

15 באוקטובר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

22 באוקטובר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע שלישי
של נובמבר 2020

22 באוקטובר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

29 באוקטובר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף נובמבר 2020

29 באוקטובר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

5 בנובמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע ראשון
של דצמבר 2020

5 בנובמבר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

12 בנובמבר 2020  
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע דצמבר 2020

12 בנובמבר 2020  
עד השעה 12:00 בצהריים

19 בנובמבר 2020  
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף שבוע שלישי
של דצמבר 2020