תאריכים צפויים לקבלת תשובות על אישור מענק של מעבדות חדשנות

חברות שיגישו בקשות 
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

16.1.2020

13.2.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 4/2020

13.2.2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15.3.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 5/2020

15.3.2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 19.4.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 6/2020

19.4.2020 
 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

14.5.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 7/2020

14.5.2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15.6.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 8/2020

15.6.2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15.7.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 9/2020

15.7.2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

13.8.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 10/2020

 13.8.2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15.9.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 11/2020

15.9.2020

אחרי השעה 12:00 בצהריים

15.10.2020
עד השעה 12:00 בצהריים

לכל המאוחר בסוף 12/2020

15.10.2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15.11.2020
עד השעה 12:00 בצהריים
המאוחר בסוף 1/2021