תאריכים צפויים לקבלת תשובות על אישור מענק של חממות ביוטכנולוגיות

חברות שיגישו בקשות 
בין התאריכים והשעות הבאים

 

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

15.10.2020

אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

22.11.2020
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 1/2021

22.11.2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

20.12.2020
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 2/2021

20.12.2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 

17.01.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 3/2021

17.01.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

10.02.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 4/2021

10.02.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

03.03.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

אמצע 5/2021

03.03.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

21.04.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

 סוף 6/2021

21.04.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

23.05.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 7/2021

23.05.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

20.06.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 8/2021

 

20.06.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

13.07.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 9/2021

 

13.07.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

04.08.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 10/2021

 

04.08.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

01.09.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 11.2021

 

01.09.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

10.10.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 12/2021