קרן תמורה

יחידה שמטפלת בגביית התמלוגים עם סיום תקופת המו"פ.