פרויקט

פרויקטinfo-icon הוא תכנית מו"פ רב שנתית סביב טכנולוגיה או מוצר מסוימים. לכל פרויקטinfo-icon ישורשר תיקinfo-icon אחד או יותר.