שימושים:

 • קבלת תמונה מקיפה של נושא מסוים בהיבטים טכנו-רגולטוריים.
 • השוואה וניתוח בין תחומים טכנולוגיים לטובת קבלת החלטות.

תכולות:

 • סקירה כללית
 • התרומה של הטכנולוגיה
 • האתגרים שהיא עומדת בפניהם
 • החסמים הטכנולוגיים
 • החסמים הרגולטוריים
 • נושאים קרובים וקשורים לתחום הטכנולוגי
 • ההתפתחויות העדכניות בתחום

התהליך:

 • שליחת בקשה עם פירוט הצורך.
 • תיאום המשימה והבנת היקף העבודה.
 • מינוי בודק מקצועי וביצוע הסקירה.

 

משך זמן: מספר שבועות.
לפרטים נוספים: havad@innovationisrael.org.il