סטטוס

סטטוסinfo-icon הוא מצב התיק ברשות, בהתאם לתהליך גלגולה של בקשה (קליטה, בדיקה, אושר/נדחה, ביצוע, סגירה ועוד). יש כ-20 סטטוסים במערכת והיכרות איתם תסייע בהבנה איפה התיק נמצא בשרשרת ומי הגורם האחראי על הטיפול.