מסלול פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר ופיתוח)

על המסלול 

פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למו"פ) הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשלהי שנת 1997. הפורום הוא ארגון וולונטרי לקידום תוכניות מחקר ופיתוח לשטחים מדעיים / טכנולוגיים ופרויקטים, באמצעות כינון תשתיות לאומיות למו"פ ושיתופי פעולה בינארגוניים, בינמשרדיים ובינלאומיים.

בפורום תל"מ משתפים פעולה באופן וולונטרי בעלי התפקידים הבאים:

  • יו"ר ות"ת במועצה להשכלה גבוהה
  • המדען הראשי במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
  • מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט.
  • ראש מפא"ת במשרד הביטחון
  • סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר
  • נציג האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ( יו"ר)

מטרת המסלול 

  1. התיעצות ותאום בין הגופים המרכיבים את הפורום בנושאי מו"פ.
  2. ייזום, תאום, בדיקה, איגום משאבים (מתקציבי הגופים המרכיבים את הפורום וגופים נוספים על פי העניין) וקביעת אחריות הביצוע והבקרה לגבי הקמת והפעלת תשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח.

למי מיועד המסלול? 

הפורום פונה לחברים ובו וכן לגופים חיצוניים אשר ההתקשרות עימם תעשה בהסכמים רשמיים המפרטים את ההתחייבות של כול אחד מהצדדים.

יצירת קשר

לייצירת קשר עם הפרוייקטים בתכנית:

ביו-טכנולוגיה – בנק מידג"ם (בנק רקמות) 

ננו- טכנולוגיה באקדמיה 

לפרטים על המסלול ניתן לשלוח דוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il