יציאה
מי אתם/ן?
יזם/ת או אדם פרטי
אדם שטרם ביצע התאגדות או עוסק מורשה
חברה ישראלית
כל גוף שביצע התאגדות
מפעל
מוסד/מחקר
עמותה
משקיע/ה