מחלקת שירות (קליטת בקשות)

טלפון איש קשר 

03-7157900

דואר אלקטרוני 

שיוך למחלקה 

חטיבת התפעול והתמיכות