מחלקת קרן תמורה (דיווח ותשלום תמלוגים)

טלפון איש קשר 

03-7157964

פקס איש קשר 

03-5165090

דואר אלקטרוני 

שיוך למחלקה 

חטיבת התפעול והתמיכות