מחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)

טלפון איש קשר 

03-7157965

דואר אלקטרוני 

שיוך למחלקה 

חטיבת התפעול והתמיכות