כלל מסלולי התמיכה של רשות החדשנות לפי חלוקה לזירות: