כלל מסלולי התמיכה של רשות החדשנות לפי חלוקה לזירות:

×
זירות
קהל יעד
סוג התמיכה

זירת הזנק

תת-מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר המיועד לתמיכה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות בתחום החקלאות באופן שיענה בצורה מיטבית על הצרכים הקיימים בקידום מערכת החדשנות בתחומי החקלאות בישראל, ויביא להשפעה מרבית על צמיחתה של תעשייה עתירת ידע בתחומי החקלאות (אגרוטק ( . תת-מסלול זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (מסלול משנה ה' – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ) בקשה לקבלת מענק במסגרת תת-מסלול זה תוגש על ידי המבקש בהתאם ובכפוף להוראות מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ונהליו, בשינויים המתחייבים ( לדף מסלול חברות מתחילות לחץ כאן ).
המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות תומך במיזמי מחקר ופיתוח החל משלבי המחקר האקדמי, במיזמים טכנולוגיים בראשית דרכם ובביצוע בדיקות וניסויים למוצרים בשלבי פיתוח, ניסוי והדגמה. המרכז מופעל על ידי זכיין מהמגזר הפרטי בשילוב עם משקיע אסטרטגי ומרכז מחקר אקדמי. פעילות המרכז מתבצעת באזור חבל אילות תוך ניצול היתרונות הגיאוגרפיים והאקלימיים הייחודיים של אזור זה והתמיכה הממשלתית המוצעת.
רשות החדשנות מקדמת, בשיתוף משרד החינוך, תכנית יזמות צעירה, אשר תהווה כלי יעיל לעידוד וחינוך נוער ליזמות עסקית מדעית וטכנולוגית, תוך הפעלתו והתנסותו המעשית בפיתוח ידע ומוצרים, תוך שימוש בתשתיות מדעיות וטכנולוגיות של משרד החינוך, כגון אשכולות ותפוחי פיס למדעים ומוזיאוני המדע, ולסייע להם בדרך להפיכת הרעיון הטכנולוגי למוצר בעל ערך כלכלי. לצורך הפעלת תכנית יזמות צעירה נעזרים רשות החדשנות ומשרד החינוך בגופים הפועלים לעידוד וחינוך נוער ליזמות עסקית.
מסלול החממות מיועד ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות חממה טכנולוגית אשר מהווה מרכז יזמות שתפקידו להשקיע בחברות בתחילת דרכן ומציעה מסגרת תומכת להקמת החברה ופיתוח הרעיון לכדי מוצר מסחרי. החממות נבחרות באמצעות הליכים תחרותיים לתקופת זיכיון של שמונה שנים ופרושות בכל רחבי הארץ. רשימת החממות הטכנולוגיות הפעילות ברחבי הארץ מופיעה כאן.
מסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מיועד לחיזוק ולביסוס מעמדה של העיר חיפה כמוקד תעשייה עתירת ידע.
המסלול יאפשר ליזמים מרחבי העולם לפתח ולגבש מיזמים טכנולוגיים בישראל. היזם הזר יתארח באחת מ-12 המסגרות התומכות המאושרות אשר יספקו חשיפה לסביבת החדשנות בישראל, מרחב עבודה, תשתית טכנולוגית, תמיכה עסקית ולוגיסטית. למסלול ההטבה מס' 28 לחצו כאן
מסלול חברות מתחילות מיועד לחברות הזנק המעוניינות לפתח ולקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולחדור לשוק באמצעות גיוס השקעות מהשוק הפרטי. המענק הניתן במסגרת המסלול מהווה קרש קפיצה משמעותי עבור החברות לקראת מסחור המוצר . המסלול מציע תנאים מועדפים ליזמות נשים, יזמים ממגזר בני המיעוטים ויזמים מן המגזר החרדי.
מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית מיועד לספק סיוע עבור יזמים בראשית דרכם הזקוקים לגישה לתשתיות ולמומחיות ייחודיים לצורך הוכחת היתכנות של רעיון טכנולוגי. הסיוע יינתן באמצעות מעבדות לחדשנות שיופעלו על ידי תאגידים תעשייתיים מובילים בתחומם.
מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני, ולשלב המחקר והפיתוח בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.
מסלול חממות יזמות בפריפריה נועד לקדם יזמות מקומית בפריפריה באמצעות חממות ייעודיות שיעודדו ויסייעו בהקמת חברות חממה לביצוע פעילות של מחקר, פיתוח ומסחור. פעילויות החממה יכללו גיבוש וקידום מיזמים בפריפריה המפותחים על ידי יזמים או סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה, מיזמים משותפים בין תעשייה ליזמים או חברות הזנק ומיזמים של מוסדות להשכלה גבוהה.
מסלול החממות הביוטכנולוגיות תומך ביזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון ביוטכנולוגי ונמצאים בראשית דרכם באמצעות מערך סיוע אשר מספקת החממה הביוטכנולוגית.

חברות בצמיחה

תוכניות מו"פ והרצה בתחומי הרשויות המקומיות לתמיכה משותפת עם משרד הפנים ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי
תמיכה בתכניות הרצה בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות
מסלול המעודד חברות גדולות להקים מרכזי מו"פ בפריפריה ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו.
מסלול ההטבה יאפשר לתאגידים תעשייתיים זרים גדולים להקים או להרחיב בארץ את פעילות המו"פ, החדשנות הטכנולוגית ואת ניהול ותפעול לאורך שרשרת הערך העולמית בישראל בתחומי הביוטכנולוגיה והרפואה. לחצו כאן לקובץ שאלות ותשובות חלק 2 - הליך תחרותי מס' 35 לחצו כאן לקובץ שאלות ותשובות - הליך תחרותי מסלול מס' 35 English documents: Incentive track no. 35- English Webpage 35 -English Incentive track 35 - Procedures
תמיכה בתכניות הרצה בתחומי התחבורה
סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה
מסלול המתמקד במחקר ופיתוח ארוך טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה, המאפשר פיתוח ידע תשתיתי הניתן ליישום במגוון מוצרים לאורך זמן רב.
תכנית לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה
המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הבינוי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד השיכון והבינוי . מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח י '. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה, להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות. לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".
המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, לרשות התקשוב הממשלתי ולרשות המיסים. מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח ח') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות. לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".
תמיכה בתכניות הרצה ותכניות מו"פ בתחומי הבריאות הדיגיטלית
תמיכה בעידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל
המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.
תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הסייבר
תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

חברתי ציבורי

מסלול "אתגר" - עידוד מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים, הינו יוזמה משותפת של רשות החדשנות עם מש"ב (המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ) במסגרת יוזמת Grand Challenges הבינלאומית, שמטרתה פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאתגרי הבריאות, מים וביטחון תזונתי במדינות מתפתחות .