הצטרפות לרשימת מציעים

על מנת להיכלל ברשימת המציעים, יש לצרף את מסמכי החובה.

סוגי הקבצים שניתן לצרף הם: Pdf, Jpg, Bmp, Tiff. גודל הקובץ המקסימלי: 750Kb.

Image CAPTCHA