לשכה
טלפון דואר אלקטרוני
לשכת מנכ"ל 03-7157905 CEO@innovationisrael.org.il
לשכת יו"ר 03-7157909 Ditza.Maayan@economy.gov.il
תמיכה טכנית (באזור האישי באתר הרשות)
טלפון דואר אלקטרוני
תמיכה טכנית 03-7157941/6 hd@innovationisrael.org.il
חטיבת התפעול והתמיכות
טלפון דואר אלקטרוני
מחלקת שירות (קליטת בקשות) 03-7157900 klita@innovationisrael.org.il
מחלקת התקשרויות וחוזים ( כתבי התחייבות והפעלת תיקים) 03-7157933 ishurim@innovationisrael.org.il
מחלקת תשלומים (מקדמות, תשלומים שוטפים, תקצוב, בקשות לשינויים) 03-7157957 tashlumim@innovationisrael.org.il
מחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים) 03-7157965 sgira@innovationisrael.org.il
מחלקת קרן תמורה (דיווח ותשלום תמלוגים) 03-7157964 tmura@innovationisrael.org.il
מחלקת קניין רוחני (IP וייצור בחו''ל) 03-7157971 Yarden.kama@innovationisrael.org.il
מחלקת תמריצים ( אישורי הטבות מס והטבות אחרות) 03-7157972 Incentives@innovationisrael.org.il
זירת הזנק
טלפון דואר אלקטרוני
זירת הזנק 03-5118160 startup@innovationisrael.org.il
זירת חברות בצמיחה
טלפון דואר אלקטרוני
זירת חברות בצמיחה 03-7157997 growth@innovationisrael.org.il
זירה חברתית ציבורית
טלפון דואר אלקטרוני
זירה חברתית ציבורית 03-5118176 sc@innovationisrael.org.il
זירת ייצור מתקדם
טלפון דואר אלקטרוני
זירת ייצור מתקדם 03-7157936/7/8 mfg@innovationisrael.org.il
זירת תשתית טכנולוגית
טלפון דואר אלקטרוני
זירת תשתית טכנולוגית 03-5118110 tashtiot@innovationisrael.org.il
המערך הבינלאומי
טלפון דואר אלקטרוני
תכניות שיתופי פעולה עם דרום אמריקה 03-7157987 Alan.Hofman@innovationisrael.org.il
תכנית הורייזן 2020 03-5118122 nirit@iserd.org.il
תכניות שיתופי פעולה עם המזרח הרחוק ואפריקה 03-5118143 Ella.Heller@innovationisrael.org.il
תכניות אירופאיות ובילטראליות 03-5118185 Uzi@iserd.org.il
תכנית שיתופי פעולה עם צפון אמריקה 03-5118183 Asaf.aharon@innovationisrael.org.il
אגף שיווק ודוברות
טלפון דואר אלקטרוני
אגף שיווק ודוברות marketing@innovationisrael.org.il
מנהלת אגף שיווק ודוברות - מיכל רייספלד Michal.Reisfeld@innovationisrael.org.il
משאבי אנוש
טלפון דואר אלקטרוני
משאבי אנוש 03-5118149 Jobs@innovationisrael.org.il
הלשכה המשפטית
טלפון דואר אלקטרוני
הלשכה המשפטית ‎03-5118173 Legal@innovationisrael.org.il
מבקר פנים
טלפון דואר אלקטרוני
מבקר הפנים 03-7157910 Eliram.Shmuel@innovationisrael.org.il
חשבות
טלפון דואר אלקטרוני
חשבות 03-7157919 hashavut@innovationisrael.org.il