00

תעשיית הייטק כל כך משמעותית למשק, עד שבשנת 2020 החלק שלה בייצוא עמד על כ-47% מסך הייצוא הישראלי!

מקור הגרף, למ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל, 72, לוח 13.1 - יבוא ויצוא סחורות ושירותים (1), לוח 13.11 - יצוא תעשייתי, לפי עוצמה טכנולוגית ולוח 2 ביצוא שירותים - יוני 2021: יצוא שירותים (נתונים מקוריים), 10.2021 | עיבודי רשות החדשנות
[{"mainTitle":"\u05e1\u05da \u05d9\u05d9\u05e6\u05d5\u05d0 \u05d4\u05d4\u05d9\u05d9\u05d8\u05e7","mainValue":"47%","subValues":[{"title":"14%","value":"15994.2"},{"title":"29%","value":"33502.4"}]},{"mainTitle":"\u05e9\u05d0\u05e8 \u05d4\u05d9\u05d9\u05e6\u05d5\u05d0 \u05d4\u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9","mainValue":"53%","subValues":[]}]