00

90% מסך הוצאות המו"פ בישראל מגיעות מהמגזר העסקי שהוא הכוח המרכזי שמניע את החדשנות הטכנולוגית במדינה.

7.64% אחוז נוספים מגיעים ממערכת ההשכלה הגבוהה
1.32% מהממשלה
0.74% מהמגזר השלישי

ישראל
מקור הגרף, OECD, Percentage of GERD performed by the Business Enterprise sector, 2020 | עיבודי רשות החדשנות
[{"percent":" 90.29 "}]