הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם IVC כספק יחיד לצורך קבלת נתונים יחודיים עבור דו"ח החדשנות השנתי

תאריך אחרון להגשה 

18/06/2018

תמצית המכרז 

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

0
0

הגשת בקשה 

שם הספק:  IVC Research Center Ltd.(להלן: "IVC").

מהות ההתקשרות:  רשות החדשנות עוקבת מדי שנה אחר נתונים מרכזיים על פעילות אקוסיסטם החדשנות בישראל: פתיחת וסגירת סטארטאפים, גיוסי הון, מיזוגים ורכישות, התפלגות התעשייה לפי שלבי פיתוח ועוד. חלק מן הנתונים נאספים עבור מדד ההיי-טק שפותח ברשות, מעודכן מדי שנה, ומפורסם מדי שנה בדוח החדשנות השנתי. נתונים אחרים נאספים לצורך מעקב אחר אקוסיסטם מדעי החיים, שלרשות כיום יש עניין מיוחד לפתח ולקדם אותו.

היקף כספי:  19,820 ₪, בתוספת מע"מ כדין.

מועד נדרש לקבלת השירותים: יוני 2018.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: מאגר IVC הינו מאגר ייחודי שיצר התמחות במשך שנים רבות במיפוי התעשייה הטכנולוגית הישראלית, וכולל גם נתונים נדרשים עבור מדד ההיי-טק, לצורך גיבוש המדד ומעקב אחריו, בין היתר אחר תעשיית מדעי החיים. הנתונים במאגרIVC  מתעדכנים רטרואקטיבית, בעוד הדבר איננו מתאפשר ביחס למאגרים אחרים. בנוסף, מאגרIVC  כולל מוצרים ושלבי הפיתוח הטכנולוגיים והקליניים בתעשיית מדעי החיים, ומדובר בנתון מפתח שדרוש לרשות למעקב אחר התעשייה הזו ולהכנת הדו"ח השנתי.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות לגב' נטע לינדזן ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Netta.Linzen@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 18 ביוני 2018.

נספחים