תאריך אחרון להגשה
29/04/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לקבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים, כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: קבלת זכויות שימוש בתשתית CRM ופיתוח יישומים, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת...
תאריך אחרון להגשה
28/01/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן. מהות ההתקשרות: שירותי יצור והתקנה של שילוט ומיתוג קירות (לא כולל עיצוב). השירותים נושא המכרז: שירותי השילוט והמיתוג יכללו, בין היתר, יצור והתקנה (לרבות הדבקה...
תאריך אחרון להגשה
24/01/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותים להובלת תכולתם של משרדי רשות החדשנות וארכיביה מקרית שדה התעופה לירושלים. מהות ההתקשרות: שירותי ההובלה נושא המכרז יכללו, בין היתר, שירותי אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, הרכבה...