תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

תאריך אחרון להגשה
16/04/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת שירותי תקשוב שונים עבור תשתיות התקשוב שלה ("שירותי התקשוב").
תאריך אחרון להגשה
15/04/2018
רשות החדשנות מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT, GENESIS ו-PHENOMIX.
תאריך אחרון להגשה
10/04/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעוננת בקבלת הצעות למתן שירותי סוכנות נסיעות. במכרז ייבחרו שתי הצעות זוכות. "שימו לב: מועד פרסום שאלות ההבהרה ותשובות הרשות נדחה. פרסום ההבהרות והתשובות צפוי לעלות במרוכז בימים הקרובים לאתר הרשות. אנא עקבו...
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות. שם הספק: חברת גרטנר ישראל...

תמצית המכרז

הגשת בקשה 

טוען...