×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
16/12/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT , GENESIS , PHENOMICS , GENPRO וחישה קוונטית.

תמצית המכרז

הגשת בקשה 

טוען...