תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

תאריך אחרון להגשה
11/12/2017
הרשות מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור עבור רשות החדשנות, כמפורט במכרז זה, לרבות בהסכם המצורף למכרז, על נספחיהם.
תאריך אחרון להגשה
06/12/2017
1. הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן- "הרשות" או "רשות החדשנות") פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ניהול המאגדים (קונסורציום), המפורטים להלן, הפועלים במסגרת זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות (לשעבר: מגנ"ט בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה) (להלן – "השירות" ו/או "שירותי...
תאריך אחרון להגשה
31/10/2017
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מפעילה מערכת מידע מרכזית הכתובה בטכנולוגית PowerBuilder. רשות החדשנות מעוניינת להסב את קוד המערכת לקוד עדכני בטכנולוגית .Net לשם כך רשות החדשנות מעוניינת לפנות לספקים שברשותם ניסיון וידע טכנולוגי להסבה...
תאריך אחרון להגשה
14/09/2017
רשות החדשנות יוצאת בימים אלה למכרז פומבי לגיוס בודקים מקצועיים בתחומי הטכנולוגיה – זאת ההזדמנות שלכם להצטרף לנבחרת החדשנות .
תאריך אחרון להגשה
16/05/2017
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות.
תאריך אחרון להגשה
27/11/2016
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993
תאריך אחרון להגשה
01/05/2016
מכרז פומבי 03/2016 לקבלת שירותי ניהול מאגד עתיד – הדפסת תלת מימד של מבנה טיטניום תעופתיים מאגד PETACLOUD- מערכות מיתוג וניתוב במרכזי מידע מאגד ALTIA- טכנולוגיות לייזר מתקדמות
תאריך אחרון להגשה
01/05/2016
מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "מתימו"פ") פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ניהול המאגדים הבאים: מאגד עתיד העוסק בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות להדפסת תלת מימד של מבני טיטניום תעופתיים. מאגד PETACLOUD העוסק בדור הבא של מערכות מיתוג וניתוב במרכזי מידע. מאגד ALTIA...

תמצית המכרז

הגשת בקשה 

טוען...