תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

תאריך אחרון להגשה
23/05/2018
מבוא בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות "), כי בכוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות . שם הספק: יפעת מידע...
תאריך אחרון להגשה
08/05/2018
בהתאם לתקנה 3א(א)( 1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת רשות החדשנות, על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.
תאריך אחרון להגשה
30/04/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעוננת בקבלת הצעות למתן שירותי סוכנות נסיעות. במכרז ייבחרו שתי הצעות זוכות. שימו לב להודעות הבאות: פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה מועד ההגשה להצעות למכרז נדחה לתאריך 30/4/18 עד השעה 14:00 מועד פקיעת ערבות...

תמצית המכרז

הגשת בקשה 

טוען...