מסלול התאמת מוצרים לשווקים מתפתחים

על המסלול 

לאור הפוטנציאל הכלכלי הגלום בשווקים מתפתחים, נותר מסלול זה המספק תמיכה לחברות ישראליות למימון פרויקטים להתאמת מוצריהן לשווקים מתפתחים בהיבטים של שינוי תהליכי ייצור, רגולציה, שפה, אקלים ועוד.​ מלבד קבלת מענק כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט, המסלול מציע גם סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים ועסקיים זרים.

על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים למסחור בשווקים חדשים:

 • המוצר יכול להיות בשלב פיילוט מתקדם או בשלב מאוחר יותר
 • המוצר כבר נמצא בתהליך מסחור בשווקים בינלאומיים או לקראת תהליך כזה.
 • למוצר אין תכולות מו"פ משמעותיות.

*פרויקטים בשלבים מוקדמים יותר מומלץ להגיש למסלולי מענק לשת"פ במו"פ או מסלולי מענק לתכניות הרצה (פיילוטים).
ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים עם יחידת התכנון של המערך הבינלאומי בדוא"ל:
PLU@innovationisrael.org.il.

 

מטרת המסלול 

המסלול מעודד שיתופי פעולה בינלאומיים להתאמת טכנולוגיות חדשניות בכל התחומים לשווקים מתפתחים, במטרה להקל על חברות ישראליות בפעילותן מול שווקים אלו.
המסלול תורם להגברת כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי באמצעות יצירת קשרים אסטרטגיים, פריצה לשווקים מתפתחים ו-Scaleup של מוצריהן בשווקים אלו. המסלול ממנף את ההלימה בין תחומי היתרון היחסי של ישראל ואתגרים במדינות אלה כדוגמת מים, חקלאות, בריאות.

למי מיועד המסלול? 

​לחברות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לבצע שינויים טכנולוגיים והנדסיים במוצריהן לטובת התאמתם לשווקים מתפתחים.

מה מקבלים? 

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות של החברה הישראלית לביצוע התאמות טכנולוגיות והנדסיות בהתאם לתקנים ולצרכים של שוק היעד המתפתח. ההוצאות המוכרות במסגרת מסלול זה כוללות: שדרוג או שינוי תהליכי יצור, התאמה לרגולוציה, התאמה והכנה לבחינה או לפיילוט מקומיים (הקמת Beta Site), Utility patent, ועוד.
 • חברות הפועלות האזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות האזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • ​​סיוע במציאת שותף זר.

מדוע כדאי? 

 • מינוף החברה ע"י פריצה לשווקים מתפתחים: שיתוף פעולה בהתאמת מוצר עם חברה מקומית בשוק הזר ממנף טכנולוגיות ומוצרים בשלים של חברה ישראלית לקראת פריצה לשווקים מתעוררים. שיתוף הפעולה יכול להקל את היציאה לשוק דרך עבודה עם שותפים מקומיים, ליצור מסגרת להתאמת המוצר לתנאים הנדרשים בשוק היעד, להתמודד עם חסמים בשווקים מורכבים; תוך יצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי לחברה הישראלית.
 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי רשות החדשנות יקבלו מענק כספי בתנאי מימוש שיתוף הפעולה, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לרשות החדשנות. חברה ישראלית נתמכת תשלם לרשות תמלוגים בגובה של 3-5% ממכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: תמיכת רשות החדשנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו"ל, ליצור בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.

תנאי המסלול 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • מומלץ שלמגישת הבקשה בישראל יהיה שותף מקומי במדינת היעד לפרויקט.
 • במקרי שיתוף פעולה עם חברה מקומית, השותפות (החברה הישראלית והזרה) תגענה להבנות הנוגעות לקניין רוחני, שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק. בשלב הגשת הבקשה נדרשת התיחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע"י השותפים. ככלל, בפרוייקטי התאמת מוצר הקניין הרוחני ישאר בבעלות החברה הישראלית.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 1 ונהליו (200-01200-02200-03200-04200-06) והנוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.

שימו לב: חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר במסגרות הסכמי השת"פ הבינ"ל המיושמים על ידי רשות החדשנות.

 

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות המוצר או התהליך המותאמים במסגרת הפרויקט, בדגש על חדשנות פונקציונאלית וחדשנות-מותאמת-לשוק-המתפתח.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל ומדינת היעד.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט והתהליכים להשלמתו.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה המומלץ עם שותף מקומי, כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפרוייקט התאמת המוצר לשוק המתפתח. השותף הזר יסייע לחברה הישראלית באמצעות הנגשה לתשתיות פיילוט, יהווה design partner, יסייע באספקטים שונים של שיווק וחדירה לשוק, וכדומה.

לפירוט נוסף אנא עיינו בקריטריונים להערכת בקשה על ידי רשות החדשנות.

איך מגישים בקשה? 

המסלול פתוח להגשת בקשות במשך כל השנה. לעיתים, יכולים להיות גם קולות קוראים ממוקדי אתגרים, ובמקרים אלו הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים.

 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).
  שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

הבקשה להשתתפות במסלול תיבדק ותאושר על ידי ועדות מחקר של רשות החדשנות.

לחצו כאן לצפייה בקובץ שאלות נפוצות בנושאי הגשת הבקשה

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ"ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

* חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם, במידת האפשר, עם מידע על חוסרים או תקלות באופן ההגשה ובכך עשוי לחסוך את פסילת הבקשה. תאריך הגשת הבקשה לרשות יירשם כתאריך בו הוגשה הגשה תקינה ומלאה.

טפסים ומסמכים להגשה

 • שימו לב לפניכם שמונה טפסים להגשה באזור האישי, כאשר חמישה טפסיים הינה חובה, ואילו את הטפסים "ריכוז משאבים" ו"טופס התאגדות" יש להגיש רק במידת הצורך.
 • תקופת הביצוע המבוקשת (עד 12 חודשים)  צריכה להיות תואמת בכל טפסי ומסמכי הבקשה. 
 • במקומות בהם יש לציין תקציב מבוקש, נדרש לציין את סך התקציב הכולל של הפרויקט, וממנו ייגזר גובה המענק אותו תאשר רשות החדשנות. כלומר אין לציין את גובה המענק שאתם מעוניינים בו אלא את עלות הפרויקט כולו.   
 • במידה ויש שותף מקומי לפרויקט, חובה לצרף לבקשה באזור האישי מסמך כוונות חתום על ידי השותפים. אם אינך בטוח/ה מה דרישות שיתוף הפעולה, אנא צור/צרי קשר עם מנהלי התכנית (פרטי קשר מצויינים מטה)
המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.
על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.
שימו לב שיש לחתום בכל המקומות הנדרשים לכך במסמך ההצהרה וההרשאה.
במידה והחברה מגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.
רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהם לרשות.
מכתב כוונות חתום על ידי השותפים לפרויקט (ישראלי והזר) - המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ"ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב: הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י הוועדה.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפניות על המסלול ניתן ליצור קשר עם מנהלי שיתוף הפעולה בדסק שווקים מתפתחים בדוא"ל: EM@innovationisrael.org.il