מסלול התאמת מוצרים לשווקים מתפתחים

על המסלול 

לאור הפוטנציאל הכלכלי הגלום בשווקים מתפתחים באפריקה, אמריקה הלטינית, הודו וסין, נוצר מסלול זה המספק תמיכה לחברות ישראליות למימון פרויקטים להתאמת מוצריהן לשווקים מתפתחים בהיבטים של שינוי תהליכי ייצור, רגולציה, שפה, אקלים ועוד. 
מלבד קבלת מענק כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט, המסלול מציע גם סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים ועסקיים זרים.

על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים למסחור בשווקים חדשים:

 • המוצר יכול להיות בשלב פיילוט מתקדם או בשלב מאוחר יותר.
 • המוצר כבר נמצא בתהליך מסחור בשווקים בינלאומיים או לקראת תהליך כזה.
 • למוצר אין תכולות מו"פ משמעותיות.

*פרויקטים בשלבים מוקדמים יותר מומלץ להגיש למסלולי מענק לשת"פ במו"פ או מסלולי מענק לתכניות הרצה (פיילוטים).
ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים עם יחידת התכנון של המערך הבינלאומי בדוא"ל:
PLU@innovationisrael.org.il.

 

מטרת המסלול 

המסלול מעודד שיתופי פעולה בינלאומיים להתאמת טכנולוגיות חדשניות בכל התחומים לשווקים מתפתחים, במטרה להקל על חברות ישראליות בפעילותן מול שווקים אלו.
המסלול תורם להגברת כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי באמצעות יצירת קשרים אסטרטגיים, פריצה לשווקים מתפתחים ויצירת scale-up של מוצריהן בשווקים אלו. המסלול ממנף את ההלימה בין תחומי היתרון היחסי של ישראל ואתגרים במדינות אלה כדוגמת מים, חקלאות ובריאות.

למי מיועד המסלול? 

​לחברות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לבצע שינויים טכנולוגיים והנדסיים במוצריהן לטובת התאמתם לשווקים מתפתחים.

מה מקבלים? 

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות של החברה הישראלית לביצוע התאמות טכנולוגיות והנדסיות בהתאם לתקנים ולצרכים של שוק היעד המתפתח. ההוצאות המוכרות במסגרת מסלול זה כוללות: שדרוג או שינוי תהליכי יצור, התאמה לרגולוציה, התאמה והכנה לבחינה או לפיילוט מקומיים (הקמת Beta Site), Utility patent, ועוד.
 • חברות הפועלות האזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות האזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • ​​סיוע במציאת שותף זר.

מדוע כדאי? 

 • מינוף החברה ע"י פריצה לשווקים מתפתחים: שיתוף פעולה בהתאמת מוצר עם חברה מקומית בשוק הזר ממנף טכנולוגיות ומוצרים בשלים של חברה ישראלית לקראת פריצה לשווקים מתעוררים. שיתוף הפעולה יכול להקל את היציאה לשוק דרך עבודה עם שותפים מקומיים, ליצור מסגרת להתאמת המוצר לתנאים הנדרשים בשוק היעד, להתמודד עם חסמים בשווקים מורכבים; תוך יצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי לחברה הישראלית.
 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי רשות החדשנות יקבלו מענק כספי בתנאי מימוש שיתוף הפעולה, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לרשות החדשנות. חברה ישראלית נתמכת תשלם לרשות תמלוגים בגובה של 3-5% מהמכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: תמיכת רשות החדשנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו"ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.

תנאי המסלול 

שימו לב: חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר במסגרות הסכמי השת"פ הבינ"ל המיושמים על ידי רשות החדשנות.

 
תנאים רלוונטיים לתאגיד הזנק (סטרטאפ):
 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה.
 • תקציב מבוקש: עד 5 מיליון ₪ לסך הבקשות של התאגיד באותה שנה קלנדרית.
   
תנאי מימון מועדפים לתאגידי הזנק בבעלות יזמות נשים ואו בני מיעוטים ו/או חרדים:
 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה.
 • תקציב מבוקש: עד 2.5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה ראשונה, עד 5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה שניה.
 • תאגיד הזנק אשר לפחות 33% מהון מניותיו (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, במישרין או בעקיפין.
 • אם מדובר ביזם/ת יחיד/ה – הוא/היא מועסק/ת במשרה מלאה במבקש.
 • אם מדובר ביזמת יחידה מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים נשים – עליה להיות מועסקת במשרה מלאה במבקש בתפקיד מנכ"לית ו/או סמנכ"לית הטכנולוגיות.
 • אם מדובר על מספר יזמים/יזמיות – לפחות אחד/ת מהם מועסק/ת בתפקיד מנכ"ל/ית ו/או סמנכ"ל/ית הטכנולוגיות במבקש וכל אחד מהם מועסק/ת במשרה מלאה במבקש או, בכפוף לאישור הוועדה, בהיקף נמוך יותר.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות המוצר או התהליך המותאמים במסגרת הפרויקט, בדגש על חדשנות פונקציונאלית וחדשנות-מותאמת-לשוק-המתפתח.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל ומדינת היעד.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט והתהליכים להשלמתו.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה המומלץ עם שותף מקומי, כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפרוייקט התאמת המוצר לשוק המתפתח. השותף הזר יסייע לחברה הישראלית באמצעות הנגשה לתשתיות פיילוט, יהווה design partner, יסייע באספקטים שונים של שיווק וחדירה לשוק, וכדומה.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות במערך הבינלאומי.

איך מגישים בקשה? 

המסלול פתוח להגשת בקשות במשך כל השנה. לעיתים, יכולים להיות גם קולות קוראים ממוקדי אתגרים, ובמקרים אלו הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים.

 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

הבקשה להשתתפות במסלול תיבדק ותאושר על ידי ועדות מחקר של רשות החדשנות.

לחצו כאן לצפייה בקובץ שאלות נפוצות בנושאי הגשת הבקשה

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ"ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

* חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם/ן, במידת האפשר, עם מידע על חוסרים או תקלות באופן ההגשה ובכך עשוי לחסוך את פסילת הבקשה. תאריך הגשת הבקשה לרשות יירשם כתאריך בו הוגשה הגשה תקינה ומלאה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

 • תקופת הביצוע המבוקשת (עד 12 חודשים)  צריכה להיות תואמת בכל טפסי ומסמכי הבקשה. 
 • במקומות בהם יש לציין תקציב מבוקש, נדרש לציין את סך התקציב הכולל של החברה הישראלית לפרויקט המבוקש, וממנו ייגזר גובה המענק אותו תאשר רשות החדשנות. כלומר אין לציין את גובה המענק שאתם מעוניינים בו אלא את עלות הפרויקט כולו לחברה הישראלית.   
 • במידה ויש שותף מקומי לפרויקט, חובה לצרף לבקשה באזור האישי מסמך כוונות חתום על ידי השותפים. אם אינך בטוח/ה מה דרישות שיתוף הפעולה, אנא צור/צרי קשר עם מנהלי התכנית (פרטי קשר מצויינים מטה)

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

הטופס מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.
על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.
במידה והחברה מגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.
רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהם לרשות.
מסמך כוונות חתום על ידי השותפים לפרויקט (ישראלי והזר) - המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ"ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב, הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י הוועדה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.
(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה או ישיבה גדולה . | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס' ת"ז (אישה או מספר נשים).
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפניות על המסלול ניתן ליצור קשר עם מנהלי שיתוף הפעולה בדסק שווקים מתפתחים בדוא"ל: EM@innovationisrael.org.il