english-icon

הרשמה

כמענה למשבר התעסוקתי במשק שפרץ בעקבות מגפת הקורונה, רשות החדשנות מפרסמת את הזוכים במסלול חירום למימון הכשרות
(גובה עלות לא יעלה על 5,000 ש"ח) והשמות רחבות היקף בפרק זמן קצר למגוון תפקידים במקצועות ההייטק.
מתעניינות/ים בתכניות?

1. מצוין! תוכלו למצוא פירוט על כל מעסיק וגוף הכשרה בהמשך הדף.

2. תכניות אלו מקבלות מימון מרשות החדשנות אך לכל מידע נוסף יש לפנות ישירות למעסיקים וגופי ההכשרה.

3. בנוסף פרסמנו עוד 17 תכניות שזכו במסגרת מסלול קרן הון אנושי, המיועדות להכשרה לתפקידי פיתוח עבור האוכלוסייה הרחבה, תושבים חוזרים ועולים, מגזרים בתת ייצוג, פריפריה ועוד. לצפייה לחצו כאן.

1
0