english-icon

הרשמה

מתעניינים/ות בתכניות הכשרה והשמה? שימו לב: 

(1) תכניות אלו מקבלות מימון מרשות החדשנות, אך לכל מידע נוסף יש לפנות ישירות לגופי ההכשרה.

(2) כמענה למשבר הקורונה, פרסמנו עוד 45 מעסיקים וגופי הכשרה שמעבירים הכשרות והשמות רחבות היקף בפרק זמן קצר למגוון תפקידים במקצועות ההייטק (לא רק למקצועות הפיתוח) לצפייה לחצו כאן.

(3) פורסמו הזוכים לשנת 2021 לצפייה לחצו כאן

 

1
0