חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפתצפויות לקבל תשובות
בין התאריכים והשעות הבאיםבזמנים הבאים
6 באוגוסט 2023 5 בספטמבר 2023 עד תחילת דצמבר 2023
אחרי השעה 12:00 בצהרייםעד השעה 12:00 בצהריים
5 בספטמבר 2023 8 באוקטובר 2023 עד סוף דצמבר 2023
אחרי השעה 12:00 בצהרייםעד השעה 12:00 בצהריים
8 באוקטובר 2023 16 בנובמבר 2023 עד סוף ינואר 2024
אחרי השעה 12:00 בצהרייםעד השעה 12:00 בצהריים
16 בנובמבר 2023 28 בדצמבר 2023 עד אמצע מרץ 2024
אחרי השעה 12:00 בצהרייםעד השעה 12:00 בצהריים

המסלול פתוח להגשות בכל ימות השנה והמועד הבא יפורסם עד שבוע לפני המועד האחרון